HakkımızdaBursa’nın ekonomisinde önemli bir yer tutan tekstil içinde havlu sanayisinin payı büyüktür.

İpekçilik geleneğinden doğan Bursa havlu sanayisinin, Türkiye’de ve dünyada önemli bir yeri vardır.

Bursa’da havlu sanayisi, 18. yüzyılın başlarında kadife dokumacılığının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Havlular, önceleri el tezgahlarında dokunmuştur. Zaman içinde havlu sanayisi, güçlü bir sanayi haline gelmiştir.

Genellikle pamuk ipliğinden yapılmakta olan Bursa havluları, 18. ve 19. yüzyıllarda Hindistan, İran, Suriye, Mısır ve Balkan ülkelerine ihraç edilmiştir.

Bugün Bursa’da, 100’ün üzerinde üretim yerinde on binlerce havlu üretilmektedir.